روسای دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری از تعطیل شدن فعالیت های آموزشی و ضدعفونی کردن فضای اداری و دانشگاهی جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا خبر دادند.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۴
۰
تجمع در اماکن عمومی و تردد‌های غیرضروری از جمله مواردی است  که باعث شیوع  ویروس کرونا می‌شود.

این نگرانی که تجمعات عمومی باعث گسترش و شیوع این ویروس می‌شود در خوابگاه‌ها و تجمعات دانشگاهی نیز وجود دارد.

از این رو برخی از دانشگاه‌های استان علاوه بر تعطیلی تا به امروز، تعطیلی‌هایی را نیز در پیش دارند.

دانشگاه فرهنگیان استان تا ۱۵ اسفند تعطیل است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری گفت:  علی‌رغم برنامه ریزی برای پذیرش دانشجو و آغاز کلاس‌ها، با شیوع کرونا در کشور و در پی اعلام تعطیلی متمرکز کشوری از سوی ستاد مرکزی، پردیس‌های استان نیز همگام با کشور تا پایان هفته آینده ۱۵ اسفند تعطیل خواهند بود.
 
نظری فرد با اشاره به حضور ۸۰ درصدی دانشجویان خوابگاهی در مراکز این دانشگاه، تعطیلی پردیس‌های تربیت معلم را در جلوگیری از شیوع این بیماری در خوابگاه‌ها موثر دانست و افزود: در حال حاضر کلاس‌ها و فضای اداری و خوابگاهی درحال ضدعفونی و گند زدایی است و با توجه به بازگشت دانشجویان خوابگاهی به استان‌های خود با کنترل تغذیه ای، مواد غذایی مورد‌مصرف در خوابگاه‌ها متناسب با تاریخ مصرف برگشت داده شد.

به گفته‌ی نظری فرد، هم‌اکنون هزار و ۱۰۰ دانشجو در ۲ پردیس بحرالعلوم برادران شهرکرد و شهید باهنر خواهران شهرکرد و یک مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخشهر برادران مشغول به تحصیل هستند که از این‌تعداد ۸۰۰ نفر از خدمات خوابگاه استفاده می‌کنند.

 دانشگاه پیام نور شهرکرد تا پایان سال تعطیل است

آبرود، رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری گفت:: مطابق سیاست‌های سازمان مرکزی کلیه دوره‌های آموزشی حضوری، عملی و کارگاه‌ها تا پایان سال تعطیل و دوره‌های مجازی برقرار خواهد بود.

آبرود با اشاره به بومی بودن ۹۰ درصد دانشجویان این دانشگاه، افزود: هم‌اکنون ۵۰‌درصد دوره‌های آموزشی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود که با تعطیلی پیش رو برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، با تغییر تقویم آموزشی از طریق سیاست‌های سازمان مرکزی، اصول و چارچوب کامل فرآیند آموزشی، اجرایی خواهد شد و نیم‌سال تحصیلی جاری نیز تکمیل می‌شود.
آبرود خاطرنشان‌کرد: آزمون‌های دفاعیه و پایان نامه‌ها و فعالیت کارکنان اداری دانشگاه مطابق معمول برقرار است.

وی اضافه کرد: با همکاری شبکه بهداشت شهرستان‌ها و استان ضدعفونیِ فضای واحد‌های دانشگاهی در دستور کار است.

گفتنی است در حال حاضر ۸ هزار دانشجو در ۱۱‌مرکز واحد این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

فعالیت‌های آموزشی دانشگاه شهرکرد تا پایان سال تعطیل است

کریمی، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: با تعطیلی تمامی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه شهرکرد تا پایان سال ۹۸، در تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی جاری بازنگری خواهد شد.

کریمی ضمن اعلام‌برنامه ریزی برای تغییر تقویم آموزشی در‌پی تعطیلات اخیر گفت: برای برخی از رشته‌ها امکان آموزش مجازی وجود دارد و برای سایر رشته‌ها کلاس‌های‌جبرانی برگزار خواهد شد.

کریمی با بیان‌اینکه ضدعفونی و گندزدایی محیط‌های آموزشی و اداری دانشگاه شهرکرد در حال اجراست، خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه استان  چهارمحال و بختیاری نسبت به ابتلا به کرونا در وضعیت سفید قراردارد اعلام تعطیلی مراکز آموزش عالی برای انتقال این‌ویروس در خوابگاه‌ها در کاهش آمار‌مبتلایان اقدامی اثر گذار بوده است.
روسای دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری از تعطیل شدن فعالیت های آموزشی و ضدعفونی کردن فضای اداری و دانشگاهی جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا خبر دادند.
تجمع در اماکن عمومی و تردد‌های غیرضروری از جمله مواردی است  که باعث شیوع  ویروس کرونا می‌شود.

این نگرانی که تجمعات عمومی باعث گسترش و شیوع این ویروس می‌شود در خوابگاه‌ها و تجمعات دانشگاهی نیز وجود دارد.

از این رو برخی از دانشگاه‌های استان علاوه بر تعطیلی تا به امروز، تعطیلی‌هایی را نیز در پیش دارند.

دانشگاه فرهنگیان استان تا ۱۵ اسفند تعطیل است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری گفت:  علی‌رغم برنامه ریزی برای پذیرش دانشجو و آغاز کلاس‌ها، با شیوع کرونا در کشور و در پی اعلام تعطیلی متمرکز کشوری از سوی ستاد مرکزی، پردیس‌های استان نیز همگام با کشور تا پایان هفته آینده ۱۵ اسفند تعطیل خواهند بود.
 
نظری فرد با اشاره به حضور ۸۰ درصدی دانشجویان خوابگاهی در مراکز این دانشگاه، تعطیلی پردیس‌های تربیت معلم را در جلوگیری از شیوع این بیماری در خوابگاه‌ها موثر دانست و افزود: در حال حاضر کلاس‌ها و فضای اداری و خوابگاهی درحال ضدعفونی و گند زدایی است و با توجه به بازگشت دانشجویان خوابگاهی به استان‌های خود با کنترل تغذیه ای، مواد غذایی مورد‌مصرف در خوابگاه‌ها متناسب با تاریخ مصرف برگشت داده شد.

به گفته‌ی نظری فرد، هم‌اکنون هزار و ۱۰۰ دانشجو در ۲ پردیس بحرالعلوم برادران شهرکرد و شهید باهنر خواهران شهرکرد و یک مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخشهر برادران مشغول به تحصیل هستند که از این‌تعداد ۸۰۰ نفر از خدمات خوابگاه استفاده می‌کنند.

 دانشگاه پیام نور شهرکرد تا پایان سال تعطیل است

آبرود، رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری گفت:: مطابق سیاست‌های سازمان مرکزی کلیه دوره‌های آموزشی حضوری، عملی و کارگاه‌ها تا پایان سال تعطیل و دوره‌های مجازی برقرار خواهد بود.

آبرود با اشاره به بومی بودن ۹۰ درصد دانشجویان این دانشگاه، افزود: هم‌اکنون ۵۰‌درصد دوره‌های آموزشی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود که با تعطیلی پیش رو برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، با تغییر تقویم آموزشی از طریق سیاست‌های سازمان مرکزی، اصول و چارچوب کامل فرآیند آموزشی، اجرایی خواهد شد و نیم‌سال تحصیلی جاری نیز تکمیل می‌شود.
آبرود خاطرنشان‌کرد: آزمون‌های دفاعیه و پایان نامه‌ها و فعالیت کارکنان اداری دانشگاه مطابق معمول برقرار است.

وی اضافه کرد: با همکاری شبکه بهداشت شهرستان‌ها و استان ضدعفونیِ فضای واحد‌های دانشگاهی در دستور کار است.

گفتنی است در حال حاضر ۸ هزار دانشجو در ۱۱‌مرکز واحد این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

فعالیت‌های آموزشی دانشگاه شهرکرد تا پایان سال تعطیل است

کریمی، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: با تعطیلی تمامی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه شهرکرد تا پایان سال ۹۸، در تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی جاری بازنگری خواهد شد.

کریمی ضمن اعلام‌برنامه ریزی برای تغییر تقویم آموزشی در‌پی تعطیلات اخیر گفت: برای برخی از رشته‌ها امکان آموزش مجازی وجود دارد و برای سایر رشته‌ها کلاس‌های‌جبرانی برگزار خواهد شد.

کریمی با بیان‌اینکه ضدعفونی و گندزدایی محیط‌های آموزشی و اداری دانشگاه شهرکرد در حال اجراست، خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه استان  چهارمحال و بختیاری نسبت به ابتلا به کرونا در وضعیت سفید قراردارد اعلام تعطیلی مراکز آموزش عالی برای انتقال این‌ویروس در خوابگاه‌ها در کاهش آمار‌مبتلایان اقدامی اثر گذار بوده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید