وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت سید هادی خسروشاهی سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و مصر را تسلیت گفت.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸
وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت سید هادی خسروشاهی سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و مصر را تسلیت گفت.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸
۰
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت سید هادی خسروشاهی سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و مصر را تسلیت گفت و از خداوند قادر متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای خانواده و دیگر بازماندگان ایشان صبر و اجر مسالت کرد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50