تمام مهد‌های کودک، مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزوی قم به منظور مهار کرونا تا آخر هفته آینده تعطیل شد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۸
۰
بنا بر اعلام اداره کل مدیریت بحران استان قم، به منظور پیشگیری از ویروس کرونا ساعت‌های کاری دستگاه‌های اجرایی استان و تعطیلی تمامی مهد‌های کودک ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزوی تا آخر هفته آینده تمدید شد.

در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استان قم آمده است:به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین تصویب ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، تمامی مهد کودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حوزوی در هفته آینده تعطیل خواهد بود.

پیش از این با موافقت استاندار قم تمام مهد‌های کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان تا پایان این هفته تعطیل بود.

همچنین اداره کل مدیریت بحران استان هم روز ششم اسفند در اطلاعیه‌ای ساعات کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی، عمومی و بانک‌ها به غیر از واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان  را تا پایان این هفته  از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ اعلام کرده بود.
تمام مهد‌های کودک، مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزوی قم به منظور مهار کرونا تا آخر هفته آینده تعطیل شد.
بنا بر اعلام اداره کل مدیریت بحران استان قم، به منظور پیشگیری از ویروس کرونا ساعت‌های کاری دستگاه‌های اجرایی استان و تعطیلی تمامی مهد‌های کودک ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزوی تا آخر هفته آینده تمدید شد.

در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استان قم آمده است:به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین تصویب ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، تمامی مهد کودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حوزوی در هفته آینده تعطیل خواهد بود.

پیش از این با موافقت استاندار قم تمام مهد‌های کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان تا پایان این هفته تعطیل بود.

همچنین اداره کل مدیریت بحران استان هم روز ششم اسفند در اطلاعیه‌ای ساعات کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی، عمومی و بانک‌ها به غیر از واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان  را تا پایان این هفته  از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ اعلام کرده بود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید