پس از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا و ترس مردم و قرنطینه شدن بعضی از شهرها، جشنواره پرتقال در ایتالیا با حواشی زیادی همراه شده است.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲
پس از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا و ترس مردم و قرنطینه شدن بعضی از شهرها، جشنواره پرتقال در ایتالیا با حواشی زیادی همراه شده است.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲
۱