ساختار قضائی سوئد یک زن را به دلیل عدم توجه به بهداشت دهان و دندان فرزندش تحت تعقیب قرار داد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۶
ساختار قضائی سوئد یک زن را به دلیل عدم توجه به بهداشت دهان و دندان فرزندش تحت تعقیب قرار داد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۶
۰
روزنامه سوئدی Sundsvalls Tidning خبر داد این زن به اتهام بد رفتاری و اهمال در بهداشت فرزندش تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

"آیدا آنشتاید" معاون دادستان در این رابطه گفت: این زن برای ۴ سال مسئولین بهداشت را فریب داده و ادعا می‌کرد بر مسواک زدن فرزندش نظارت دارد، اما شرایط دندان‌های این کودک به حدی بدتر شد که ۱۶ دندانش را از دست داد.

به گفته معاون دادستان، مادر به عنوان تنها قیم این کودک مسئولیت کامل این سوء تدبیر را متحمل و مجازات خواهد شد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو