لیست به روز شده بیمارستان‌های سراسر کشور برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا منتشر شده است.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳
لیست به روز شده بیمارستان‌های سراسر کشور برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا منتشر شده است.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳
۰

لیست به روز شده بیمارستان‌های سراسر کشور برای پذیرش بیماران مشکوک به کرونا به شرح زیر است:

لیست به روز شده بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو