رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به افرادی که به بهانه ویروس کرونا قصد دارند نظم جامعه را برهم بزنند هشدار داد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
۰

حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «سلامت مردم از وجوه مهم حقوق عامه است و همه وظیفه دارند برای تحقق این حق حیاتی تلاش کنند. بدون شک دستگاه قضا با افرادی که بنا دارند این نظم موجود را برهم بزنند برخورد خواهد کرد. کاسبان کرونا بدانند قوه قضائیه اجازه هیچ گونه سوء استفاده‌ای را به سودجویان نخواهد داد.»

دستگاه قضا به کاسبان کرونا هشدار داد
 
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به افرادی که به بهانه ویروس کرونا قصد دارند نظم جامعه را برهم بزنند هشدار داد.

حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «سلامت مردم از وجوه مهم حقوق عامه است و همه وظیفه دارند برای تحقق این حق حیاتی تلاش کنند. بدون شک دستگاه قضا با افرادی که بنا دارند این نظم موجود را برهم بزنند برخورد خواهد کرد. کاسبان کرونا بدانند قوه قضائیه اجازه هیچ گونه سوء استفاده‌ای را به سودجویان نخواهد داد.»

دستگاه قضا به کاسبان کرونا هشدار داد
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید