برخی از مردم فیلیپین برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا روش جالبی را به کار بردند.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۴
برخی از مردم فیلیپین برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا روش جالبی را به کار بردند.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۴
۰

مردم کاتولیک فیلیپین «رسم گذاشتن خاکستر (سوخته نخل) بر پیشانی» را که همیشه به نشانه سوگواری و توبه در پیشگاه خداوند انجام می‌دادند این بار در مراسمی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به کار بردند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو