برخی از مردم فیلیپین برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا روش جالبی را به کار بردند.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۴
۰

مردم کاتولیک فیلیپین «رسم گذاشتن خاکستر (سوخته نخل) بر پیشانی» را که همیشه به نشانه سوگواری و توبه در پیشگاه خداوند انجام می‌دادند این بار در مراسمی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به کار بردند.

برخی از مردم فیلیپین برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا روش جالبی را به کار بردند.

مردم کاتولیک فیلیپین «رسم گذاشتن خاکستر (سوخته نخل) بر پیشانی» را که همیشه به نشانه سوگواری و توبه در پیشگاه خداوند انجام می‌دادند این بار در مراسمی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به کار بردند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید