۲ زن از یک بازار خیریه در زوریخ ۲ بالش برای صندلی باغچه‌شان خریدند؛ اما بعد از نشستن بر صندلی، کاشف به عمل آمد که جایزه بزرگی در بالش‌ها پنهان است.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۴
۲ زن از یک بازار خیریه در زوریخ ۲ بالش برای صندلی باغچه‌شان خریدند؛ اما بعد از نشستن بر صندلی، کاشف به عمل آمد که جایزه بزرگی در بالش‌ها پنهان است.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۴
۰
 ۲ زن سوئیسی که از یک بازار خیریه بالش خریده بودند، با گنجی درون آن مواجه شدند.

 خبرگزاری آلمان خبر داد، این ۲ زن از یک بازار خیریه در زوریخ ۲ بالش برای صندلی باغچه‌شان خریدند؛ اما بعد از نشستن بر صندلی، کاشف به عمل آمد که گنجی در بالش‌ها پنهان است.


به گفته این خبرگزاری، آن‌ها در یکی از بالش‌ها پاکتی حاوی مبلغ ۲۰ هزار فرانک سوئیس (۲۸۴ میلیون تومان) پول نقد پیدا کردند.


این ۲ زن پول را به پلیس تسلیم کردند و طی تحقیقات پلیس روشن شد که بالش‌ها متعلق به یک زن مسن بوده که به تازگی فوت کرده و خانواده‌اش اکثر اثاث خانه را به یکی از سازمان‌های خیریه بخشیده بودند.


دختر زن متوفی به خاطر امانت‌داری این ۲ زن، سه هزار فرانک سوئیس به آن‌ها پاداش داد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو