نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق که بنا بود از ساعت ۱۴ امروز آغاز شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱
نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق که بنا بود از ساعت ۱۴ امروز آغاز شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱
۰

نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس که بنا بود از ساعت ۱۴ آغاز شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد.
نشست بعدی کمیسیون تلفیق برای ادامه بررسی‌ها در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹ قرار است که ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۸ برگزار خواهد شد.

موضوعاتی، چون حقوق و دستمزد، مالیات‌ها، فروش اموال و دیگر موضوعاتی که نمایندگان پیرامون آن‌ها پیشنهاداتی دارند، در جلسه روز یکشنبه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50