سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز چهارمین مرحله حمایت معیشتی در روز شنبه ۱۰ اسفند آینده خبر داد.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز چهارمین مرحله حمایت معیشتی در روز شنبه ۱۰ اسفند آینده خبر داد.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
۰

مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز چهارمین مرحله حمایت معیشتی در روز شنبه آینده خبر داد.

براین اساس چهارمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ شنبه ۱۰ اسفند طبق بعد خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

در این مرحله تعداد ۲۸۶ هزار و ۱۴۹ خانوار جدید که درخواستان بررسی مجددشان تایید شده به فهرست خانوار‌های دریافت کننده اضافه و یارانه هر ۴ مرحله را یکجا دریافت می‌کنند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50