وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام توییتری نوشت: در مدیریت بحران کرونا مواظب دوگانه سازی‌های جعلی باشیم، در گیر و دار این بیماری در کنارهم باشیم و آن را ریشه کن کنیم.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۰
۰
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام تاکید کرده است: در مدیریت بحران کرونا مواظب دوگانه سازی‌های جعلی باشیم، ایرانی و خارجی، چینی و غیره چینی قومی و غیرقومی.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: کرونا تنها یک ویروس است نه اعتیاد و اختلاس.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام توییتری نوشت: در مدیریت بحران کرونا مواظب دوگانه سازی‌های جعلی باشیم، در گیر و دار این بیماری در کنارهم باشیم و آن را ریشه کن کنیم.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام تاکید کرده است: در مدیریت بحران کرونا مواظب دوگانه سازی‌های جعلی باشیم، ایرانی و خارجی، چینی و غیره چینی قومی و غیرقومی.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: کرونا تنها یک ویروس است نه اعتیاد و اختلاس.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}