در روز‌هایی که شیوع ویروس کرونا جهان را درگیر خود کرده، رعایت نظافت شخصی و جمعی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. پس از استفاده از ماسک و دستکش، آن‌ها را در کوچه و خیابان رها نکنند.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۴:۱۴
در روز‌هایی که شیوع ویروس کرونا جهان را درگیر خود کرده، رعایت نظافت شخصی و جمعی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. پس از استفاده از ماسک و دستکش، آن‌ها را در کوچه و خیابان رها نکنند.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۴:۱۴
۰
اقدامی ناشایست که منجر به گسترش کرونا می‌شود
 
منبع: مشرق
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو