فرودگاه امام درباره آخرین جزئیات لغو پرواز‌ها از این فرودگاه اطلاعیه داد.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۶
۰

اطلاعات پرواز فرودگاه امام در این اطلاعیه آورده است: تا اطلاع ثانوی پرواز‌های تفلیس گرجستان و سلیمانیه (کردستان عراق) و بغداد و نجف و استانبول لغو شده است.

برای اطلاع از وضعیت جدید پرواز‌ها هر ۱۲ ساعت ۱ بار تماس بگیرید.

فرودگاه امام درباره آخرین جزئیات لغو پرواز‌ها از این فرودگاه اطلاعیه داد.

اطلاعات پرواز فرودگاه امام در این اطلاعیه آورده است: تا اطلاع ثانوی پرواز‌های تفلیس گرجستان و سلیمانیه (کردستان عراق) و بغداد و نجف و استانبول لغو شده است.

برای اطلاع از وضعیت جدید پرواز‌ها هر ۱۲ ساعت ۱ بار تماس بگیرید.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید