عضو شورای شهر تهران ضمن تذکر به حناچی به دلیل محدود نکردن ورود مسافران به پایتخت گفت: غربالگری مسافران از دروازه‌های شهر باید با همکاری وزارت راه و پلیس انجام گیرد.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
عضو شورای شهر تهران ضمن تذکر به حناچی به دلیل محدود نکردن ورود مسافران به پایتخت گفت: غربالگری مسافران از دروازه‌های شهر باید با همکاری وزارت راه و پلیس انجام گیرد.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
۱

خداکرمی: شهرداری اقدامات به موقع به صورت پیشگیرانه برای کنترل بیماری کرونا انجام داد و با همکاری وزارت بهداشت مدیریت پکپارچه‌ای را در سطح پایتخت برای پیشگیری از این بیماری داشته‌ایم به طوری که الگویی برای سایر سازمان‌ها رقم زده شد

50
نظرات
ناشناس
کل کشور دارد هزینه قرنظینه نشدن قم را می دهد اون وقت حناچی تذکر می گیرد عجب سیرکی شده این مملکت
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو