میمون‌ها به طور کلی در جنگل‌ها، دشت‌های مرتفع، چمنزار‌ها و کوهستان‌ها سکونت دارند، طول عمر آن‌ها بین ۱۰ تا ۵۰ سال است. کوچک‌ترین گونه میمون‌ها از سر تا بدن ۱۱۷ تا ۱۵۲ میلیمتر است.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۰
میمون‌ها به طور کلی در جنگل‌ها، دشت‌های مرتفع، چمنزار‌ها و کوهستان‌ها سکونت دارند، طول عمر آن‌ها بین ۱۰ تا ۵۰ سال است. کوچک‌ترین گونه میمون‌ها از سر تا بدن ۱۱۷ تا ۱۵۲ میلیمتر است.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50