آیرین سیول آمریکایی، رقصنده‌ی سابق، با شرکت در یک دوی ماراتن با کفش پاشنه بلند، رکوردی جهانی به نام خود ثبت کرد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۱
آیرین سیول آمریکایی، رقصنده‌ی سابق، با شرکت در یک دوی ماراتن با کفش پاشنه بلند، رکوردی جهانی به نام خود ثبت کرد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۱
۰
آیرین سیول آمریکایی، رقصنده‌ی سابق، با شرکت در یک دوی ماراتن با کفش پاشنه بلند، رکوردی جهانی به نام خود ثبت کرد. این زن ۴۳ کیلومتر را در ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه با یک جفت کفش پاشنه بلند ۷ سانتیمتری دوید. آیرین این ماراتن را ۲ دقیقه زودتر از نفر قبلی‌ای که این رکورد را در اختیار داشت به پایان رساند و به این ترتیب توانست رکورد شکنی کند.

به پایان رساندن ماراتن با کفش مناسب به خودی خود سخت است، چه رسد با کفش‌های پاشنه بلند!
 
رکورد جهانی شرکت در دوی ماراتن با کفش پاشنه بلند+عکس
 
 
منبع:روزیاتو
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50