دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به همراه خانواده خود صبح روز دوشنبه برای سفری دو روزه وارد احمد آباد در ایالت گجرات شد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به همراه خانواده خود صبح روز دوشنبه برای سفری دو روزه وارد احمد آباد در ایالت گجرات شد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
۱
50
نظرات
آبان 98
از تلامپ قمالباز استقبال میکنیدندی؟ به زودی تیر غیب انتقام دهشتناکی از هندوان گرفتندندی.
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو