معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از اختصاص بیمارستان‌های ویژه برای بیماران مبتلا به کرونا خبر داد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹
۰

مهدی رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشستی با مسؤولان بیمارستان یاس، افزود: با توجه به شرایط کشور، همه بیمارستان‌های تابعه موظف هستند علاوه بر خدمات اورژانس، بخش‌هایی را هم برای بستری و خدمات دهی به بیمارانی در نظر بگیرند که موارد شدید کرونا در آن‌ها مشاهده می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به ارزیابی‌هایی که در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه صورت گرفته مقرر شد به جای پراکندگی در کل سطح بیمارستان‌های تابعه مواردی که مبتلا به این ویروس و یا مشکوک به ابتلا هستند، به صورت متمرکز و با رعایت اولویت بیمارستان‌هایی را کامل تخلیه کنیم و به این امر اختصاص دهیم.

رضایی ادامه داد: ساختمان بازسازی شده مجاور بیمارستان یاس نخستین اولویت دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که وارد این فاز خدمتی شود؛ به این صورت که کامل بتوانیم بیماران بستری را انتقال دهیم، همچنین مرجع پذیرش بیمارانی باشد که لازم است برای گرفتن خدمات بستری به این مرکز درمانی ارجاع داده می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه تصمیمات خوبی برای تامین نیروی انسانی متخصص و پرستار که در این مرکز باید ارائه خدمت کنند، گرفته شد، گفت: با مدیران گروه‌ها نیز هماهنگ شد پزشکانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از اختصاص بیمارستان‌های ویژه برای بیماران مبتلا به کرونا خبر داد.

مهدی رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشستی با مسؤولان بیمارستان یاس، افزود: با توجه به شرایط کشور، همه بیمارستان‌های تابعه موظف هستند علاوه بر خدمات اورژانس، بخش‌هایی را هم برای بستری و خدمات دهی به بیمارانی در نظر بگیرند که موارد شدید کرونا در آن‌ها مشاهده می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به ارزیابی‌هایی که در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه صورت گرفته مقرر شد به جای پراکندگی در کل سطح بیمارستان‌های تابعه مواردی که مبتلا به این ویروس و یا مشکوک به ابتلا هستند، به صورت متمرکز و با رعایت اولویت بیمارستان‌هایی را کامل تخلیه کنیم و به این امر اختصاص دهیم.

رضایی ادامه داد: ساختمان بازسازی شده مجاور بیمارستان یاس نخستین اولویت دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که وارد این فاز خدمتی شود؛ به این صورت که کامل بتوانیم بیماران بستری را انتقال دهیم، همچنین مرجع پذیرش بیمارانی باشد که لازم است برای گرفتن خدمات بستری به این مرکز درمانی ارجاع داده می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه تصمیمات خوبی برای تامین نیروی انسانی متخصص و پرستار که در این مرکز باید ارائه خدمت کنند، گرفته شد، گفت: با مدیران گروه‌ها نیز هماهنگ شد پزشکانی

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}