حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد ایران از ۱۰۰ میلیـون یورو به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد ایران از ۱۰۰ میلیـون یورو به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
۰

به گزارش پارسینه؛ تأسیس بانک در مناطق آزاد با مجوز بانک مرکزی ممکن است و فعالیت آن‌ها به صورت سهامی عام یا خاص با سهام بانام امکان‌پذیر است.

تسهیل در روند تأسیس بانک در مناطق آزاد باعث حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق می‌شود.

برای تاسیس بانک در مناطق آزاد تجاری چه باید کرد؟
 
برای تاسیس بانک در مناطق آزاد تجاری چه باید کرد؟

در شرایط اقتصادی کنونی، تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد، بخش قابل توجهی از مشکلات نقل‌وانتقال پول را حل می‌کند.

برای تاسیس بانک در مناطق آزاد تجاری چه باید کرد؟
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو