این خودرو در واقع دویست و پنجاهمین نمونه‌ای است که از شیرون تولید شده و جزئیات ویژه‌ای به رنگ مشکی دارد تا لقب شوالیه مشکی پوش را برایش مناسب بدانند.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
این خودرو در واقع دویست و پنجاهمین نمونه‌ای است که از شیرون تولید شده و جزئیات ویژه‌ای به رنگ مشکی دارد تا لقب شوالیه مشکی پوش را برایش مناسب بدانند.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو