مشاجره‌ها و نزاع ها، نور باطن را خاموش میکند.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۵۱
مشاجره‌ها و نزاع ها، نور باطن را خاموش میکند.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۵۱
۰

اخبار چهره‌ها - بسیاری از بی حالی‌ها و عدم نشاط‌ها به جهت مشاجرات است.

کم منزلی داریم که درآن پرخاش و تندی نباشد!

روزی چندتا پرخاش باشد، برکات را از منزل میبرد.

حتی اگر حق هم با تو بود، در امور جزیی وشخصی مشاجره نکن، چون کدورت می‌آورد.

مرحوم علامه جعفری از صاحب دلی نقل کرد:

در موضوعی که گمان میکردم حق با من است، داشتم با همسرم مشاجره میکردم؛ ناگهان صورت باطنی غضبم را نشانم دادند! بسیار کریه وزشت بود! آن صورت نزدیکم آمد و گفت:: کثیف! ساکت شو!

همین که متنبه شدم فورا "دست همسرم را بوسیدم و عذرخواهی" کردم.


 
منبع:افکارنیوز
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو