عشایر ایران که تعدادشان به بیش‌از یک میلیون نفر می‌رسد به لطف انزوایی که بخشی از شیوه زندگی‌شان است ده‌ها سال در برابر امروزی شدن مقاومت کرده‌اند. البته سنت‌های ریشه‌ای و ساختار پدرسالار جامعه‌شان هم راه را به‌سوی امروزی شدن بسته است. به هر رو، خشکسالی‌های طولانی، طوفان‌های سهمگین شن، شهرنشینی، اینترنت و افزایش آموزش عالی سبب کاهش جمعیت عشایر شده است. زوج‌های سالمندتری که به زندگی روی دامنه‌های کوه‌های زاگرس ادامه می‌دهند می‌توانند آخرین فصل از داستان یکی از مهم‌ترین جوامع کوچ‌نشین باقیمانده روی زمین باشند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۹
عشایر ایران که تعدادشان به بیش‌از یک میلیون نفر می‌رسد به لطف انزوایی که بخشی از شیوه زندگی‌شان است ده‌ها سال در برابر امروزی شدن مقاومت کرده‌اند. البته سنت‌های ریشه‌ای و ساختار پدرسالار جامعه‌شان هم راه را به‌سوی امروزی شدن بسته است. به هر رو، خشکسالی‌های طولانی، طوفان‌های سهمگین شن، شهرنشینی، اینترنت و افزایش آموزش عالی سبب کاهش جمعیت عشایر شده است. زوج‌های سالمندتری که به زندگی روی دامنه‌های کوه‌های زاگرس ادامه می‌دهند می‌توانند آخرین فصل از داستان یکی از مهم‌ترین جوامع کوچ‌نشین باقیمانده روی زمین باشند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو