سازمان بهزیستی کشور وضعیت تعطیلی مهد‌های کودک و مراکز روزانه وابسته به این سازمان در سراسر کشور را اعلام کرد.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۶
۰

سازمان بهزیستی کشور در اطلاعیه‌ای وضعیت تعطیلی مهد‌های کودک و مراکز روزانه بهزیستی استان‌ها که توسط مدیران کل استانی با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و شورای تامین استان را اعلام کرد.

در اطلاعیه این سازمان تا این لحظه وضعیت تعطیلی مهد‌های کودک و مراکز روزانه بهزیستی به شرح زیر منتشر شده است:

استان

وضعیت تعیلی مهدهای کودک و مراکز روزانه

آذربایجان شرقی

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان، از روز دوشنبه ۵ تا پنج شنبه ۸ اسفند ماه،تعطیل است.

آذربایجان غربی

تمامی مهدهای کودک شهری و روستایی، همچنین مراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت بهزیستی استان، روز یکشنبه ۴ اسفندماه تعطیل است.

اصفهان

 

اردبیل

 

البرز

تمامی مهدهای کودک و مراکز آموزشی و توانبخشی بهزیستی استان، روزهای یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفندماه، تعطیل است.

ایلام

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان، روزهای یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفند ماه تعطیل است.

بوشهر

تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی سراسر استان از دوشنبه ۵ اسفند ماه تا پایان هفته جاری تعطیل است.

تهران

تمامی مهدهای کودک و مراکز آموزشی و توانبخشی بهزیستی استان، روزهای یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفندماه، تعطیل است.

چهارمحال و بختیاری

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت استان، از روز دوشنبه ۵ تا پنج شنبه ۸ اسفند ماه تعطیل است.

خراسان جنوبی

 

خراسان رضوی

 

خراسان شمالی

 

خوزستان

 

زنجان

 

سمنان

تمامی مهدهای کودک استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ اسفند ماه تعطیل است.

سیستان و بلوچستان

 

فارس

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی تحت نظارت  استان از روز دوشنبه ۵ اسفند ماه تا پایان هفته جاری تعطیل است.

قزوین

تمامی مراکز روزانه، مهدهای کودک، انجمن‌های معلولین و انجمن‌های حرفه آموزی معلولین در روزهای یکشنبه ۴ اسفند و دوشنبه ۵ اسفند تعطیل است.

قم

تمامی مراکز روزانه، مهدهای کودک، انجمن‌های معلولین و انجمن‌های حرفه آموزی معلولین در روزهای یکشنبه ۴ اسفند و دوشنبه ۵ اسفند تعطیل است.

کردستان

 

کرمان

مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان کرمان تا پایان هفته تعطیل شد.

کرمانشاه

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت استان،در روزهای  یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفند ماه تعطیل است.

کهکیلویه و بویراحمد

 

گلستان

 

گیلان

تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان، از روز یکشنبه ۴ تا چهارشنبه ۷ اسفند ماه تعطیل است.

لرستان

تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه آموزشی - توانبخشی استان از امروزبه مدت پنج روز تعطیل است.

مازندران

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان،در روزهای  یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفند ماه تعطیل است.

مرکزی

تمامی مهدهای کودک، مراکز توانبخشی روزانه، انجمن‌ها و جامعه‌های معلولین در سراسر استان از امروز تا پایان هفته تعطیل است.

هرمزگان

 

همدان

تمامی مهدهای کودک‌ و مراکز روزانه آموزشی توانبخشی استان، از امروز تا پایان هفته تعطیل است.

یزد

مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی استان یزد از فردا تا پایان هفته تعطیل است.

منطقه کیش

 

 

سازمان بهزیستی کشور وضعیت تعطیلی مهد‌های کودک و مراکز روزانه وابسته به این سازمان در سراسر کشور را اعلام کرد.

سازمان بهزیستی کشور در اطلاعیه‌ای وضعیت تعطیلی مهد‌های کودک و مراکز روزانه بهزیستی استان‌ها که توسط مدیران کل استانی با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و شورای تامین استان را اعلام کرد.

در اطلاعیه این سازمان تا این لحظه وضعیت تعطیلی مهد‌های کودک و مراکز روزانه بهزیستی به شرح زیر منتشر شده است:

استان

وضعیت تعیلی مهدهای کودک و مراکز روزانه

آذربایجان شرقی

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان، از روز دوشنبه ۵ تا پنج شنبه ۸ اسفند ماه،تعطیل است.

آذربایجان غربی

تمامی مهدهای کودک شهری و روستایی، همچنین مراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت بهزیستی استان، روز یکشنبه ۴ اسفندماه تعطیل است.

اصفهان

 

اردبیل

 

البرز

تمامی مهدهای کودک و مراکز آموزشی و توانبخشی بهزیستی استان، روزهای یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفندماه، تعطیل است.

ایلام

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان، روزهای یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفند ماه تعطیل است.

بوشهر

تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی سراسر استان از دوشنبه ۵ اسفند ماه تا پایان هفته جاری تعطیل است.

تهران

تمامی مهدهای کودک و مراکز آموزشی و توانبخشی بهزیستی استان، روزهای یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفندماه، تعطیل است.

چهارمحال و بختیاری

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت استان، از روز دوشنبه ۵ تا پنج شنبه ۸ اسفند ماه تعطیل است.

خراسان جنوبی

 

خراسان رضوی

 

خراسان شمالی

 

خوزستان

 

زنجان

 

سمنان

تمامی مهدهای کودک استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ اسفند ماه تعطیل است.

سیستان و بلوچستان

 

فارس

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی تحت نظارت  استان از روز دوشنبه ۵ اسفند ماه تا پایان هفته جاری تعطیل است.

قزوین

تمامی مراکز روزانه، مهدهای کودک، انجمن‌های معلولین و انجمن‌های حرفه آموزی معلولین در روزهای یکشنبه ۴ اسفند و دوشنبه ۵ اسفند تعطیل است.

قم

تمامی مراکز روزانه، مهدهای کودک، انجمن‌های معلولین و انجمن‌های حرفه آموزی معلولین در روزهای یکشنبه ۴ اسفند و دوشنبه ۵ اسفند تعطیل است.

کردستان

 

کرمان

مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان کرمان تا پایان هفته تعطیل شد.

کرمانشاه

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت استان،در روزهای  یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفند ماه تعطیل است.

کهکیلویه و بویراحمد

 

گلستان

 

گیلان

تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان، از روز یکشنبه ۴ تا چهارشنبه ۷ اسفند ماه تعطیل است.

لرستان

تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه آموزشی - توانبخشی استان از امروزبه مدت پنج روز تعطیل است.

مازندران

 تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی استان،در روزهای  یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ اسفند ماه تعطیل است.

مرکزی

تمامی مهدهای کودک، مراکز توانبخشی روزانه، انجمن‌ها و جامعه‌های معلولین در سراسر استان از امروز تا پایان هفته تعطیل است.

هرمزگان

 

همدان

تمامی مهدهای کودک‌ و مراکز روزانه آموزشی توانبخشی استان، از امروز تا پایان هفته تعطیل است.

یزد

مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی استان یزد از فردا تا پایان هفته تعطیل است.

منطقه کیش

 

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}