دادستان فردیس با تاکید بر لزوم همکاری صنوف مربوطه در راستای حفظ جان و سلامت مردم، افزود: چنانچه عرضه کنندگان قلیان در مراکز مختلف شهر نسبت به جمع آوری و توقف عرضه قلیان همکاری نکنند، نیروی انتظامی بر اساس دستور دادستانی وارد عمل خواهد شد.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹
دادستان فردیس با تاکید بر لزوم همکاری صنوف مربوطه در راستای حفظ جان و سلامت مردم، افزود: چنانچه عرضه کنندگان قلیان در مراکز مختلف شهر نسبت به جمع آوری و توقف عرضه قلیان همکاری نکنند، نیروی انتظامی بر اساس دستور دادستانی وارد عمل خواهد شد.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹
۰

حسن جهانشاهلو با تاکید بر اینکه برخی چایخانه‎ها و مراکز عمومی در شهر از طریق عرضه قلیان امرار معاش و کسب درآمد دارند، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت حفظ سلامت جامعه و شهروندان باید از عرضه قلیان در قلیانسراها، چایخانه‌ها، پارک‌ها و دیگر مراکز جلوگیری شود.

جهانشاهلو با تاکید بر لزوم همکاری صنوف مربوطه در راستای حفظ جان و سلامت مردم، افزود: چنانچه عرضه کنندگان قلیان در مراکز مختلف شهر نسبت به جمع آوری و توقف عرضه قلیان همکاری نکنند نیروی انتظامی بر اساس دستور دادستانی وارد عمل خواهد شد.

دادستان شهرستان فردیس گفت: برای خروج کرونا ویروس از کشور باید همه نهاد‌ها و مردم دست به دست هم دهند تا از این بحران عبور کنیم.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50