فیل مادری مجبور به تماشای بچه‌هایش شده که در گل و لای گیر افتاده بودند و در نهایت توسط کفتار‌ها و لاشخور‌ها خورده شدند. این تصاویر در پارک ملی "مانا مولز" در زیمبابوه ثبت شده‌اند. عکاس این تصاویر دردناک "جنز کولمان" بوده است.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
فیل مادری مجبور به تماشای بچه‌هایش شده که در گل و لای گیر افتاده بودند و در نهایت توسط کفتار‌ها و لاشخور‌ها خورده شدند. این تصاویر در پارک ملی "مانا مولز" در زیمبابوه ثبت شده‌اند. عکاس این تصاویر دردناک "جنز کولمان" بوده است.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو