فراهانی:
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در دفاع از بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال ۹۹توضیحاتی ارائه کرد.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در دفاع از بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال ۹۹توضیحاتی ارائه کرد.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
۰

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در دفاع از بودجه ۹۹ شهرداری تهران گفت: چه پیشنهاد ۳۰ هزار میلیاردی که ۲۵درصد نسبت به سال گذشته افزوده شده، چه پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه که پیشنهاد ۳۱ هزار میلیاردی داده است، مورد بررسی قرار بگیرد، فراموش نکنیم بر اساس نرخ تورم سال آینده؛ تورم پیش بینی شده ۳۰تا ۴۰ درصد خواهد بود.
او افزود: اگر ارزش زمانی پول را در نظر بگیریم .همین بودجه پیشنهادی به ارزش ۲۴هزار میلیارد تومانی است که برای سال ۹۸ به تصویب رسانده ایم. به همین دلیل عدد و رقم ها نباید ما را تحت تاثیر قرار بدهد.
فراهانی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در برنامه پنج ساله سوم توسعه مصوب کردیم، حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع تهران باشد. اگر این رقم را تقسیم بر ۵ کنیم، به همین ۳۰هزار میلیارد تومان می رسیم.
عضو شورای شهر تهران افزود: در حال حاضر که در میانه راه این برنامه هستیم، عدد ۳۰ هزار میلیارد، رقم پرتی برای پیشبرد اهداف برنامه نیست.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: معتقدم بودجه ارائه شده نکات قوت بسیاری دارد، که از آن میان می توان به پیش بینی بودجه برای پروژه های کوچک مقیاس، افزایش جدی برای سهم پروژه های تملک سرمایه ای است، که شاهد جهش جدی در پروژه های شهری خواهیم بود، افزایش جدی در پرداخت دیون شهرداری است، که در تبصره ها و ردیف دیده شده است. همچنین تمرکز بر پروژه های اولویت محور که به عنوان شورا در کمیسیون های مختلف تصویب کردیم و شهرداری روی آن تمرکز کرده است، اشاره کنیم.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50