مجموعه‌ای از عکس‌های برگزیده خبری در هفته گذشته (۱۵-۲۱ فوریه ۲۰۲۰) که در نقاط مختلف دنیا منتشر شده‌اند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
مجموعه‌ای از عکس‌های برگزیده خبری در هفته گذشته (۱۵-۲۱ فوریه ۲۰۲۰) که در نقاط مختلف دنیا منتشر شده‌اند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
۰
منبع: BBC
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو