مجموعه‌ای از عکس‌های برگزیده خبری در هفته گذشته (۱۵-۲۱ فوریه ۲۰۲۰) که در نقاط مختلف دنیا منتشر شده‌اند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
۰
منبع: BBC
مجموعه‌ای از عکس‌های برگزیده خبری در هفته گذشته (۱۵-۲۱ فوریه ۲۰۲۰) که در نقاط مختلف دنیا منتشر شده‌اند.
منبع: BBC
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید