ضدعفونی کردن یک فروند هواپیمای خطوط هوایی ویتنام در فرودگاه هانوی/ رویترز
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۷
ضدعفونی کردن یک فروند هواپیمای خطوط هوایی ویتنام در فرودگاه هانوی/ رویترز
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۷
۰
ضدعفونی کردن یک هواپیما +عکس
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو