ویلیام اسپرکلی اولین کسی بود که جراحی پلاستیک بینی را انجام داد. جراحی که امروزه بیشتر در دختران ایرانی انجام می‌شود.
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۲
۰
شاید برای شما هم جالب باشد، اما این مرد اولین نفری بود که بینی خود را عمل کرد.

” یکی از سربازان جنگ جهانی بوده است که اولین جراحی پلاستیک بینی روی صورت آن انجام شده است. در جنگ جهانی اول سربازانی بودند که جراحت‌های عمیقی دیده بودند و این در شکل صورت آن‌ها تاثیرات زیادی داشته است.

در این میان دکتر “هارولد گیلیز” اولین جراح پلاستیک خواستار این شد تا به سربازان مجروح کمک کند و چهره آن‌ها را به حالت عادی برساند.

جراحی زیبایی ” ویلیام اسپرکلی” که یکی از سربازان جنگ جهانی بوده است توسط دکتر “گیلیز “صورت گرفته است. در تصویر زیر مهارت دکتر هارولد گیلیز را در کارش مشاهده می‌کنید.
جراحی بینی نخستین فرد دنیا + عکس
 

منبع: تالاب
ویلیام اسپرکلی اولین کسی بود که جراحی پلاستیک بینی را انجام داد. جراحی که امروزه بیشتر در دختران ایرانی انجام می‌شود.
شاید برای شما هم جالب باشد، اما این مرد اولین نفری بود که بینی خود را عمل کرد.

” یکی از سربازان جنگ جهانی بوده است که اولین جراحی پلاستیک بینی روی صورت آن انجام شده است. در جنگ جهانی اول سربازانی بودند که جراحت‌های عمیقی دیده بودند و این در شکل صورت آن‌ها تاثیرات زیادی داشته است.

در این میان دکتر “هارولد گیلیز” اولین جراح پلاستیک خواستار این شد تا به سربازان مجروح کمک کند و چهره آن‌ها را به حالت عادی برساند.

جراحی زیبایی ” ویلیام اسپرکلی” که یکی از سربازان جنگ جهانی بوده است توسط دکتر “گیلیز “صورت گرفته است. در تصویر زیر مهارت دکتر هارولد گیلیز را در کارش مشاهده می‌کنید.
جراحی بینی نخستین فرد دنیا + عکس
 

منبع: تالاب
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید