روز گذشته بود که خبر رسیدن کرونا به تهران توسط وزارت بهداشت رسما تایید شد و امروز را شاید به عنوان اولین روز تهران پس از ورود کرونا دانست؛ گزارش میدانی میزان از این موضوع حکایت دارد که حضور کرونا در پایتخت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر حس می‌شود تا سطح شهر و آنطور که در برخی از رسانه‌های اجتماعی مطرح می‌شود فعالیت مردم تحت الشعاع کرونا قرار نگرفته است.
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳
روز گذشته بود که خبر رسیدن کرونا به تهران توسط وزارت بهداشت رسما تایید شد و امروز را شاید به عنوان اولین روز تهران پس از ورود کرونا دانست؛ گزارش میدانی میزان از این موضوع حکایت دارد که حضور کرونا در پایتخت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر حس می‌شود تا سطح شهر و آنطور که در برخی از رسانه‌های اجتماعی مطرح می‌شود فعالیت مردم تحت الشعاع کرونا قرار نگرفته است.
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳
۱
50
نظرات
ناشناس
مردم خیلی وقته اماده ان
دولت و نظام خوابه
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو