اهواز - با اعلام رسمی نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری، محمد طلا مظلومی به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی بهارستان شد.
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
۰

شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری پایان یافت و محمد طلا مظلومی با کسب ۱۸ هزار و ۲۸ رأی به عنوان نماینده این شهرستان انتخاب شد.

در این حوزه انتخابیه، عزیزالله سالاری ۱۳ هزار و ۷۳۳ رأی، علی آقاجری ۸ هزار و ۵۹۰ رأی، حبیب‌الله کشت‌زر ۷ هزار و ۱۲ رأی و حمید برازش ۳ هزار و ۸۵۶ رأی را به خود اختصاص دادند.

همچنین فریدون قنواتی ۳ هزار و ۴۵۹ رأی، مهدی امانت‌بهبهانی هزار و ۹۱۵ رأی، افضل طیبی هزار و ۳۶۲ رأی، نصرالله پیدایش هزار و ۱۳۲ رأی، مهدی خرمیان ۹۰۴ رأی، سعید طیبی ۸۸۷ رأی و مسعود اکبری ۷۶۵ رأی را به خود اختصاص دادند.

حبیب‌الله کشت‌زر نماینده فعلی این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی است که موفق به راهیابی مجدد به بهارستان نشد.

اهواز - با اعلام رسمی نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری، محمد طلا مظلومی به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی بهارستان شد.

شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری پایان یافت و محمد طلا مظلومی با کسب ۱۸ هزار و ۲۸ رأی به عنوان نماینده این شهرستان انتخاب شد.

در این حوزه انتخابیه، عزیزالله سالاری ۱۳ هزار و ۷۳۳ رأی، علی آقاجری ۸ هزار و ۵۹۰ رأی، حبیب‌الله کشت‌زر ۷ هزار و ۱۲ رأی و حمید برازش ۳ هزار و ۸۵۶ رأی را به خود اختصاص دادند.

همچنین فریدون قنواتی ۳ هزار و ۴۵۹ رأی، مهدی امانت‌بهبهانی هزار و ۹۱۵ رأی، افضل طیبی هزار و ۳۶۲ رأی، نصرالله پیدایش هزار و ۱۳۲ رأی، مهدی خرمیان ۹۰۴ رأی، سعید طیبی ۸۸۷ رأی و مسعود اکبری ۷۶۵ رأی را به خود اختصاص دادند.

حبیب‌الله کشت‌زر نماینده فعلی این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی است که موفق به راهیابی مجدد به بهارستان نشد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید