محققان دانشگاه کارولینای شمالی با بررسی افراد بومی جنوب شیلی به ترفند‌های جدیدی دست یافتند که با استفاده از آن‌ها می‌توان به کودکان یاد داد، احساسات خود را به خوبی کنترل کنند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۴:۴۶
محققان دانشگاه کارولینای شمالی با بررسی افراد بومی جنوب شیلی به ترفند‌های جدیدی دست یافتند که با استفاده از آن‌ها می‌توان به کودکان یاد داد، احساسات خود را به خوبی کنترل کنند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۴:۴۶
۰
 از نگاه غربی‌ها، وقت گذراندن با کودکان در فضای بیرون از خانه، به آن‌ها کمک می‌کند تا احساسات‌شان را بهتر مدیریت کنند. همچنین در فرهنگ غرب، بیشتر مردم تصور می‌کنند، کودکان در کنترل احساسات‌شان خیلی توانا نیستند. اما بررسی محققان دانشگاه کارولینای شمالی نشان می‌دهد که این تصور کلی و عمومی نیست.

آن‌ها با بررسی بومیان مپوچه (Mapuche) متوجه شدند، اهالی مپوچه در مورد توانایی‌های کودکان خود در کنترل ترس‌هایشان، انتظارات کاملا متفاوتی دارند. آن‌ها معتقدند که طبیعت، در توانا ساختن کودکان در حفظ تعادل احساسی‌شان نقش مهمی بازی می‌کند.

محققان، بیش از ۲۷۱ نفر از والدین و معلم‌های ساکن جنوب شیلی را مورد بررسی قرار دادند. از میان این افراد، ۱۰۶ نفر از بومیان مپوچه بودند. نتیجه نشان داد که مردم مپوچه بیش از اهالی مناطق دیگر از فرزندان خود توقع داشتند که از چیزی نترسند. البته آن‌ها از کودکان نمی‌خواستند که ترس‌هایشان را تحمل کنند، بلکه به آن‌ها یاد می‌دادند تمام موقعیت‌های زندگی‌شان را بدون اینکه ترسی به دل راه بدهند، درک کنند.

والدین مپوچه بر این باورند که می‌توان با تفسیر هر آنچه که در اطراف کودکان‌شان رخ می‌دهد، به آن‌ها یاد داد تا درک صحیحی از زندگی داشته باشند و بدین ترتیب مهارت‌های کنترل احساسی‌شان تقویت شود.

اهالی مپوچه، ارزش بسیار زیادی برای ارتباط کودکان با طبیعت قایل هستند. آن‌ها می‌گویند، کودکان به جای ترسیدن از طبیعت، باید به آن احترام بگذارند. طبیعت می‌تواند به آن‌ها در آرام ماندن، غلبه بر غم و اندوه و به‌طور کلی تنظیم احساسات منفی به روشی مثبت کمک کند.

با ایجاد ارتباط موثر بین کودک و طبیعت و تفسیر هر آنچه که در اطراف او رخ می‌دهد می‌توان به کودک در یافتن تعادل و در نتیجه مدیریت صحیح احساسات کمک کرد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50