صبح امروز ۲ زلزله شهرستان خوی را لرزاند.
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳
صبح امروز ۲ زلزله شهرستان خوی را لرزاند.
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳
۰

صبح امروز ۲ سهرستان خوی، واقع در آذربایجان غربی را لرزاند.

بزرگی این زمین لرزه ها ۳.۴ و ۳.۱ ریشتر بود.

مرکز هر ۲ زمین لرزه، شهرستان خوی گزارش شده و علاوه بر اینکه این زمین لرزه ها شهرستان خوی را لرزاند در ایواوغلی، سلماس نیز مشهود بود.

تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی این زمین لرزه ها گزارش نشده است.

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50