نمایندگان سابر کشورمان در بخش انفرادی جام جهانی لهستان به مصاف رقبای خود رفتند.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۲
نمایندگان سابر کشورمان در بخش انفرادی جام جهانی لهستان به مصاف رقبای خود رفتند.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۲
۰

در دور مقدماتی جام‌جهانی شمشیربازی اسلحه سابر در لهستان، علی پاکدامن و محمد فتوحی از دور مسابقات حذف شدند و محمد رهبری به جدول اصلی انفرادی راه یافت.

در دور مقدماتی علی پاکدامن با ۳ باخت و ۲ پیروزی، محمد رهبری ۵ پیروزی و یک شکست و محمد فتوحی ۳ پیروزی و ۲ شکست راهی جدول اصلی شدند. مجتبی عابدینی، کاپیتان کشورمان نیز مستقیم راهی جدول اصلی شد.

محمد رهبری در دور نخست ۱۵ بر ۶ سولامانیدزه از گرجستان را شکست داد، سپس کوروتو از رومانی را ۱۵ بر ۸ از پیش رو برداشت

محمد فتوحی نیز ابتدا با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ بنجامین ایگویی از آمریکا را شکست داد، اما در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۵ مغلوب ادوارد بارلوی از فرانسه شد و هشتاد و ششم شد.

علی پاکدامن در نخستین گام ۱۵ بر ۱۴ از میلر از بریتانیا شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت و در رده صد و هفتم ایستاد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50