عبدالرضا عزيزي نماينده مجلسي كه رد صلاحيت شده بود، به وعده اش عمل كرد و در انتخابات شركت كرد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲
عبدالرضا عزيزي نماينده مجلسي كه رد صلاحيت شده بود، به وعده اش عمل كرد و در انتخابات شركت كرد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲
۰
عبدالرضا عزيزي در انتخابات شركت كرد
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50