دانشکده پزشکی دانشگاه هنگ کنگ تصویری جدید از ویروس کرونا را منتشر کرد. این تصویر میکروسکوپی تازه‌ترین نما از این ویروس است. در میکروگرافی که مشاهده می‌کنید، نقاط نارنجی ذرات ویروسی و آبی سطح سلول است.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۷
دانشکده پزشکی دانشگاه هنگ کنگ تصویری جدید از ویروس کرونا را منتشر کرد. این تصویر میکروسکوپی تازه‌ترین نما از این ویروس است. در میکروگرافی که مشاهده می‌کنید، نقاط نارنجی ذرات ویروسی و آبی سطح سلول است.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۷
۰
تصویری جدید از ویروس کرونا
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50