تصویری زیبا از رای دادن یک مادر بجنوردی در انتخابات مجلس پس از به دنیا آوردن فرزندش در بیمارستان را مشاهده می‌کنید.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۳
تصویری زیبا از رای دادن یک مادر بجنوردی در انتخابات مجلس پس از به دنیا آوردن فرزندش در بیمارستان را مشاهده می‌کنید.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۳
۱
سوم اسفندماه، مدارس زنجان دایر است
منبع: مشرق
50
نظرات
شناس
ببینیم بازم این نماینده نماها شرم نمیکنن و میچاپن و میخورن و یه پارچ آب هم روش؟؟؟؟!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو