آخرین شب سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اجرای "بهنام بانی" در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱
آخرین شب سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اجرای "بهنام بانی" در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50