سردار مهماندار از غیر قانونی بودن فعالیت پارکبان‌ها خبر داد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳
سردار مهماندار از غیر قانونی بودن فعالیت پارکبان‌ها خبر داد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳
۰

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره فعالیت پارکبان‌ها در سطح شهر اظهار کرد: ما چیزی در تهران به عنوان پارکبان نداریم و اگر شخصی در جایی فعالیت می‌کند، قطعا غیر قانونی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: در حال حاضر سیستمی که شهرداری تهران به کارگیری کرده، بحث پارک هوشمند است و از طریق اپلیکیشن، سایت و با برداشتن پلاک‌ها شهرداری آن را کنترل می‌کند.

او بیان کرد: پارکبان‌ها اگر مزاحمتی ایجاد می‌کنند، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده با ۱۱۰ تماس بگیرند، اما اگر مردم وجهی را به آن‌ها پرداخت نکنند این افراد هم نمی‌توانند پولی دریافت کنند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50