دو زمین لرزه صبح امروز کدکن و سنگان خواف در خراسان رضوی را لرزاند.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
دو زمین لرزه صبح امروز کدکن و سنگان خواف در خراسان رضوی را لرزاند.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
۰

دو زمین لرزه صبح امروز کدکن و سنگان خواف در خراسان رضوی را لرزاند.

زمین لرزه صبح امروز سنگان خواف به قدرت ۳.۷ ریشتر در ساعت ۹:۰۵ و کدکن به قدرت ۳.۳ ریشتر ساعت ۷:۳۶ بود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50