روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۵۴۸,۳۰۰ (پانصد و چهل و هشت هزار و سیصد ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۵۴۸,۵۰۰ (پانصد و چهل و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۷
روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۵۴۸,۳۰۰ (پانصد و چهل و هشت هزار و سیصد ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۵۴۸,۵۰۰ (پانصد و چهل و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۷
۰

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۵۴۸,۳۰۰ (پانصد و چهل و هشت هزار و سیصد ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۵۴۸,۵۰۰ (پانصد و چهل و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰ تومان افزایش، ۵۴۸,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا ۱۸عیار، امروز به ۲,۳۷۸,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۶۲۶ دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۷۳۱,۴۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت بازار طلا امروز
گرم طلا ۱۸ عیار 548,500 تومان
مثقال طلا 18 عیار 2,378,000 تومان
اونس طلا 1,626.11 دلار
گرم طلا ۲۴ عیار 731,400 تومان

سکه بهار آزادی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۳۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

سکه امامی، امروز به ۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰ تومان افزایش، ۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت بازار قیمت سکه
سکه بهار آزادی 5,305,000 تومان
سکه امامی 5,330,000 تومان
نیم سکه 2,790,000 تومان
ربع سکه 1,690,000 تومان
سکه گرمی 950,000 تومان
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو