رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره علل افزایش طول عمر مردان و مسائل تهدید کننده سلامت آن‌ها توضیح داد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۵
۰

علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حاشیه چهارمین کنگره سلامت مردان با بیان اینکه مردان، کمتر از زنان به سلامت خود اهمیت می‌دهند، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، برنامه‌های بسیار مطلوب و راهبردی در وزارت بهداشت و اکثر دانشگاه‌ها از سال ۸۴ تاکنون، در حوزه سلامت مردان بوده است.

او افزود: هدف اصلی این کنگره کاهش تصادفات و حوادث ترافیکی، حوادث شغلی و ایجاد ظرفیت‌های نوین برای افزایش باروری است.

زالی بیان کرد: میزان امید به زندگی طی سال‌های اخیر در کشور افزایش پیدا کرده است، اما این آمار در میان زنان بیشتر از مردان است که یک بخش از آن به مخاطرات شغلی مردان بر می‌گردد، به طور کلی مردان با قرار گرفتن در محیط بیرون از خانه، بیشتر در معرض عوامل بیولوژیکی و مخاطرات شغلی و متعدد قرار دارند.

۸۰ درصد مراجعین به مراکز بهداشتی را زنان تشکیل می‌دهند

او تصریح کرد: معدل مراجعات مردان به مراکز درمانی در سطح کشور حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد مراجعین به مراکز بهداشتی را زنان تشکیل می‌دهند و کمتر از ۱۰ الی ۲۰ درصد از آن‌ها به آقایان چه در روستا و چه در شهر اختصاص دارد.

البته لازم بذکر است؛ کشور نیازمند یک برنامه نوین و راهبردی با این موضوع است که ما بتوانیم عوامل خطر سلامت مردان ایرانی را شناسایی کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره علل افزایش طول عمر مردان و مسائل تهدید کننده سلامت آن‌ها توضیح داد.

علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حاشیه چهارمین کنگره سلامت مردان با بیان اینکه مردان، کمتر از زنان به سلامت خود اهمیت می‌دهند، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، برنامه‌های بسیار مطلوب و راهبردی در وزارت بهداشت و اکثر دانشگاه‌ها از سال ۸۴ تاکنون، در حوزه سلامت مردان بوده است.

او افزود: هدف اصلی این کنگره کاهش تصادفات و حوادث ترافیکی، حوادث شغلی و ایجاد ظرفیت‌های نوین برای افزایش باروری است.

زالی بیان کرد: میزان امید به زندگی طی سال‌های اخیر در کشور افزایش پیدا کرده است، اما این آمار در میان زنان بیشتر از مردان است که یک بخش از آن به مخاطرات شغلی مردان بر می‌گردد، به طور کلی مردان با قرار گرفتن در محیط بیرون از خانه، بیشتر در معرض عوامل بیولوژیکی و مخاطرات شغلی و متعدد قرار دارند.

۸۰ درصد مراجعین به مراکز بهداشتی را زنان تشکیل می‌دهند

او تصریح کرد: معدل مراجعات مردان به مراکز درمانی در سطح کشور حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد مراجعین به مراکز بهداشتی را زنان تشکیل می‌دهند و کمتر از ۱۰ الی ۲۰ درصد از آن‌ها به آقایان چه در روستا و چه در شهر اختصاص دارد.

البته لازم بذکر است؛ کشور نیازمند یک برنامه نوین و راهبردی با این موضوع است که ما بتوانیم عوامل خطر سلامت مردان ایرانی را شناسایی کنند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید