وزنه بردار مطرح گرجستان برای سومین سال متوالی بهترین وزنه بردار جهان شد.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۱
وزنه بردار مطرح گرجستان برای سومین سال متوالی بهترین وزنه بردار جهان شد.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۱
۰

فدراسیون جهانی وزنه برداری نتایج انتخاب بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد و وزنه بردار مطرح گرجستانی برای سومین سال متوالی عنوان بهترین وزنه بردار سال را به دست آورد.

لاشا تالاخادزه وزنه بردار فوق سنگین ۱۷۰۸۴ رای به دست آورد. سیمون مارتیروسیان از ارمنستان با ۵۵۱۴ رای دوم شد.
تالاخادزه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ هم این عنوان را کسب کرده بود.

در بخش زنان هم الیزابت نی از آمریکا که در دسته ۷۱ کیلوگرم عنوان بهترین وزنه بردار زن به دست آورد. او ۹۱۰۵ رای کسب کرد.
ایران هیچ کاندیدایی در نظرسنجی انتخاب بهترین وزنه بردار سال نداشت.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو