در این گزارش نگاهی داریم به نمایشگاه بین المللی اتومبیل در کانادا که در آن از خودرو‌های روز دنیا رونمایی شده است.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۱
در این گزارش نگاهی داریم به نمایشگاه بین المللی اتومبیل در کانادا که در آن از خودرو‌های روز دنیا رونمایی شده است.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50