مدیر کل دفتر صید شیلات در گفت: وگو با پارسینه:
مختار آخوندی مدیر کل دفتر صید شیلات در گفتگو با پارسینه از کاهش صید ماهی‌های استخوانی در دریای خزر خبر داد و گفت: به دلیل برودت هوا، آلودگی آب‌ها و البته مهاجرت ماهی‌ها میزان صید ماهی‌های استخوانی در دریانی خزر به ۳۱۶۰ تن رسیده که از کاهش حدود ۱۴ درصدی نسبت به پارسال خبر می‌دهد.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
مختار آخوندی مدیر کل دفتر صید شیلات در گفتگو با پارسینه از کاهش صید ماهی‌های استخوانی در دریای خزر خبر داد و گفت: به دلیل برودت هوا، آلودگی آب‌ها و البته مهاجرت ماهی‌ها میزان صید ماهی‌های استخوانی در دریانی خزر به ۳۱۶۰ تن رسیده که از کاهش حدود ۱۴ درصدی نسبت به پارسال خبر می‌دهد.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
۰

به گزارش پارسینه، به گفته او، بیشترین کاهش مربوط به ماهی کفال بوده که نسبت به پارسال ۴۸ درصد کمتر شده است البته در ماهی سفید صید وضعیت بهتری داشته و یک درصد رشد کرده است.
مدیر کل دفتر صید در رابطه با اقدامات انجام شده برای جلوگیری از مهاجرت ماهی‌ها، گفت: زیست گاه‌های  این مسئله که صیادان خود به این نتیجه رسیده اند که دریا دیگر توان بهسازی ندارد و به کمک احتیاج دارد خوب است، ولی ساخت زیستگاه مصنوعی باید با کسب مجوز از اداره شیلات باشد و متقاضی نیز بایست نوع و جنس زیستگاه و مکان دقیق آن را به صورت طول و عرض جغرافیایی اعلام کند، سپس اداره شیلات با توجه به درخواست از اداره بنادر دریانوردی، اداره محیط زیست و شرکت نفت و گاز استعلام گرفته و در صورت نداشتن منع قانونی با این کار موافقت می‌شود و بقیه مراحل انجام می‌گیرد.
همچنین با اشاره به اینکه ۲۵ هزار نفر در ایران از محل صید ماهی امرار معاش می‌کنند، گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شده پیش بینی می‌شود که مشکل سوخت قایق‌های ماهی گیری تا پایان هفته آینده حل شود.
او همچنین پاسخ به این سوال که سهمیه معوق بنزین ماه‌های گذشته هم به کارت سوخت صیاد‌ها واریز می‌شود، گفت:: البته هنوز تصمیم دقیقی در این رابطه گرفته نشده، اما بعیدد می‌دانم که خبری از اختصاص سهمیه معوق باشد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50