سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر پرواز‌های مهرآباد بدون هیچ مشکلی در حال انجام است، گفت: لغو یا تأخیر پرواز‌ها در شرایط نامناسب جوی، برابر با مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر پرواز‌های مهرآباد بدون هیچ مشکلی در حال انجام است، گفت: لغو یا تأخیر پرواز‌ها در شرایط نامناسب جوی، برابر با مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
۰

رضا جعفرزاده  در پاسخ به این سوال که به چه دلیل صبح امروز برخی پرواز‌های فرودگاه مهرآباد دچار تأخیر شده است؟ اظهار داشت: در حال حاضر پرواز‌های مهرآباد بدون هیچ مشکلی در حال انجام است، پیش از این صبح امروز در مسیر‌های خوی و سبزوار به دلیل شرایط نامناسب جوی در فرودگاه مقصد، پرواز‌ها لغو شده بود.

وی افزود: همچنین در مسیر‌های تهران ـ. ارومیه و تهران ـ. تبریز به دلیل کاهش دید در فرودگاه مقصد، پرواز‌ها با تأخیر انجام شد که در حال حاضر در حال انجام است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی تأکید کرد: پرواز‌های فرودگاه مهرآباد هم‌اکنون در حال انجام است غیر از مواردی که در فرودگاه مقصد شرایط نامناسب جوی گزارش شده است.

جعفرزاده افزود: لغو یا تأخیر پرواز‌ها در شرایط نامناسب جوی برابر با مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است؛ اولویت سازمان ایمنی پرواز‌ها است و شرکت‌های هواپیمایی هم موظف هستند طبق مقررات ابلاغی عمل کنند.

به گزارش فارس، صبح امروز چند پرواز از مبدأ تهران با تأخیر انجام شد، همچنین یکی دو پرواز نیز کنسل شد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو