هشت فروند انواع هواپیما‌های نظامی شرقی، غربی و اروپایی اورهال و بازآمد سازی شده با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی ارتش به ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل شد.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
هشت فروند انواع هواپیما‌های نظامی شرقی، غربی و اروپایی اورهال و بازآمد سازی شده با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی ارتش به ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل شد.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
۰
منبع: میزان
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50