قاضی ویژه رسیدگی به پرونده ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهانش گفت: فعلا در مرحله ثبت و تقدیم دادخواست هستیم.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۶
قاضی ویژه رسیدگی به پرونده ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهانش گفت: فعلا در مرحله ثبت و تقدیم دادخواست هستیم.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۶
۱

احمد اصانلو قاضی ویژه پرونده ترور سردار سلیمانی و همرزمانش در حاشیه نشست حقوقی بررسی ابعاد این ترور گفت: فعلا در مرحله ثبت و تقدیم دادخواست هستیم.

وی افزود: پیگیری‌های مقدماتی و تشریفات برای ثبت و تقدیم دادخواست وجود دارد و وقتی این فرایند طی شود محاکمه شروع می‌شود.

قاضی اصانلو گفت: رای مطابق قانون صادر خواهد شد و تشریفات تحت عنوان آیین دادرسی مدنی و مقرراتی مطرح است که برای محاکمه الزامی است و چاره‌ای نداریم که این تشریفات را رعایت کنیم.

معاون رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: اقداماتی صورت گرفته و پرونده در مرحله ثبت و تقدیم دادخواست است و پس از ابلاغ اوراق قضایی، محاکمه هم صورت می‌گیرد.

وی گفت: محاکمه حتما علنی خواهد بود و بعد هم حکم صادر خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری کشور عراق در این عرصه افزود: عرصه بین‌المللی، عرصه پیگیری، رایزنی و مذاکره است و اگر این نباشد به نتیجه قاعدتا نخواهید رسید.

اصانلو در مورد پرداخت غرامت به ایران گفت: قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی مصوب سال ۹۱، این ظرفیت را برای طرح و اقامه دعوا علیه دولت امریکا پیش بینی کرده و میتوان برای اجرای این طرح در زمینه توقیف اموال ترامپ به عنوان یک تاجر بین‌المللی اقدام کرد.

وی همچنین گفت: فعلا خانواده‌های درگیر در این حادثه ترور شکایتی ثبت نکرده اند.

50
نظرات
شیرین صفوی
به کی و به کجا !!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50