هنر بهترین راه برای بیان افکار مردم است که در بسیاری از اشکال، شکل می‌گیرد. مت ویلسون نمونه‌ای از این موضوع است. استعداد او شامل نقاشی یا طراحی نیست بلکه چهره‌های زیبایی از حیوانات را از وسایل فلزی ترسیم می‌کند. آثار هنری مت ویلسون ثابت می‌کند که همه چیز می‌تواند زیبا باشد - حتی قاشق و چنگال!
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹
هنر بهترین راه برای بیان افکار مردم است که در بسیاری از اشکال، شکل می‌گیرد. مت ویلسون نمونه‌ای از این موضوع است. استعداد او شامل نقاشی یا طراحی نیست بلکه چهره‌های زیبایی از حیوانات را از وسایل فلزی ترسیم می‌کند. آثار هنری مت ویلسون ثابت می‌کند که همه چیز می‌تواند زیبا باشد - حتی قاشق و چنگال!
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹
۰

منبع:بیتوته

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50